Конкурсен проект за пасивни редови къщи в гр.Брест, Беларус. Концепцията на проекта е две съседни къщи да въздействат като един обем и в максимална степен да изпълняват изискванията за пасивна къща.