Запитване за архитектурен проект

  Вашите данни

  Локация на обекта

  Изберете вида на обекта

  Брой етажи

  Наличие на подземни гаражи

  РЗП (Разгъната застроена площ)

  За да можем да дадем ценова оферта за обекта, ще е нужно да знаем обема, който ще трябва да проектираме.

  Подпокривно пространство

  Нотариален акт за имота и виза за проекта

  "Нотариален акт за собственост е ключов за иницииране на всички проектантски и строителни процеси - урежда правото на строеж на желания от вас имот. Ако нямате собственост върху имота, ще ви трябва документ, потвърждаващ отстъпеното право на строеж.
  Визата за проектиране е извадка от действащия подробен устройствен план, одобрен от главния архитект на съответната община. Тя включва информация за обхвата на имота и съседните терени, съществуващи сгради, линии на застрояване, допустими височини, плътност и интензивност на застрояване, както и други спецификации и допустими отклонения, ако има такива."

  Допълнителни коментари