ПАКЕТИ

БАЗОВ

€ 30 м2
 • Консултация с дизайнер
 • Точно замерване на помещенията
 • Идеен проект
 • 2D разпределение
 • Технически /BIM/ чертежи
 • 2 рунда от корекции

ПРЕМИУМ

€ 40 м2
 • Консултация с дизайнер
 • Точно замерване на помещенията
 • Идеен проект
 • 2D разпределение
 • 3D визуализации
 • Технически /BIM/ чертежи
 • 2 рунда от корекции

ПРЕМИУМ +

€ 55 м2
 • Консултация с дизайнер
 • Точно замерване на помещенията
 • Идеен проект
 • 2D разпределение
 • 3D визуализации
 • Технически /BIM/ чертежи
 • Авторски надзор
 • 2 рунда от корекции