HL 01 Hallway 1

HL 01 Hallway 2

HL 01 Hallway 3

HL 01 Livingroom 01

HL 01 Livingroom 03

HL 01 Livingroom 04

HL 01 Livingroom 02

HL 01 Livingroom 05

HL 01 Bedroom 01

HL 01 Bedroom 02

HL 01 Bedroom 03

HL 01 Bathroom 02

HL 01 Bathroom 01

HL 01 Office 03

HL 01 Office 02

HL 01 Office 01

HL 01 Toilet 02

HL 01 Toilet 01

В този проект, клиентите ни ни посрещнаха с вече избрани настилки. Материали, с които трябваше да се съобразим в процеса на дизайна и от там да градим нагоре. Както винаги сме казвали, мнението на нашите клиенти е важно, затова поехме този проект, а клиентите ни се вклюбиха в него.