Използвахме екипа на Indorio в няколко ключови проекта и установихме, че са винаги изключително отзивчиви. Те могат лесно да разберат идеята на клиентите, към която се стремят. Не бихме се поколебали да работим с Indorio за в бъдеще!