В този проект имахме невероятното предизвикателство, да обединим мезонет с 18 склада, които собствениците бяха закупили в съседство. Имахме множество инсталации, които минаваха по тавана, понижавайки го и умело трябваше да ги прекрием, но това е ролята на интериорния дизайнер. За повече информация относно този проект, последвайте нашата Facebook страница.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit