ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН – ЦЕНИ

BASIC

€ 20 кв. м.
 • Консултация с дизайнер
 • Точно замерване на помещението
 • 2D функционално разпределение
 • 3D визуализации
 • Включени са 2 групи промени

STANDARD

€ 24 кв. м.
 • Консултация с дизайнер
 • Точно замерване на помещението
 • 2D функционално разпределение
 • 3D визуализации
 • Работни чертежи
 • Включени са 2 групи промени

PREMIUM

€ 30 кв. м.
 • Консултация с дизайнер
 • Точно замерване на помещението
 • 2D функционално разпределение
 • 3D визуализации
 • Работни чертежи
 • Проектиране на мебели и настилки
 • Ценови оферти за изпълнение на интериора
 • Включени са 3 групи промени